Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij verhuur

Een plaatsbeschrijving is verplicht bij elke huurovereenkomst.  Het document legt de huidige staat van de woning vast. Het bevat een gedetailleerde beschrijving en uitgebreide fotodocumentatie.

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in aanwezigheid van huurder en verhuurder en wordt opgemaakt voor aanvang van de huur of tijdens de eerste maand van de nieuwe huurovereenkomst.

De beschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en gedeponeerd bij het registratiekantoor.  Op die manier zijn beiden maximaal beschermd in geval van geschillen.

plaatsbeschrijving

Bij uittrede zal de procedure opnieuw herhaald worden.  De vastgestelde schade wordt dan vergeleken met de plaatsbeschrijving van intrede. Eventuele nieuwe schade wordt in een overzichtelijke lijst weergegeven. Optioneel kunnen we de kosten van herstelling begroten.

Meer info over energie prestatie certificaten hier…

Praktisch

Tijd

Trek voldoende tijd om om de vaststellingen te doen.  Dit in het belang van beide partijen.  Reken minimaal 2 uur.

Wanneer

Bij voorkeur voor intrede van de nieuwe huurder om discussies te vermijden.

Neutraal

Wij zijn een neutrale partij tijdens de opmaak.  Ook als één van de partijen niet aanwezig is tijdens de opname.  In dat geval krijgt de ontbrekende partij het verslag ter goedkeuring opgestuurd.  Op die manier kan hij/zij dan zelf alle opmerkingen overlopen.

Wat

We starten met de opname van de meterstanden en het registreren van het aantal sleutels.  Vervolgens werken we kamer per kamer om alle vaststellingen uit te voeren.  Alle vaststellingen worden zowel schriftelijk als visueel vastgelegd.

ReserverenInlichtingen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Bel nu