EPC waarde van uw huis

De epc waarde van een woning of appartement wordt bepaald door een visuele inspectie van de woning en inzage in de bewijsstukken.
Wat de epc deskundige wel en niet mag doen is opgelegd door het VEA.
Die regels staan beschreven in het inspectieprotocol.

Nieuws over de epc waarde bepaling.

Sinds juli 2017 is er een nieuw inspectieprotocol .

De epc waarde van een bestaande woning kan met de nieuwe berekeningsmethode nu plotseling hoger uitvallen dan voorheen.  Zelfs wanneer er intussen verbeteringswerken aan de woning zijn uitgevoerd.

Op deze link kan u het nieuw inspectieprotocol terugvinden.

Het inspectieprotocol

Het inspectieprotocol wordt opgesteld door het Vlaams Energie Agentschap. De epc verslaggever (energiedeskundige type A) zal aan de hand van dit protocol de bewijsstukken analyseren en vervolgens aanvaarden of verwerpen. Vervolgens wordt de visuele inspectie uitgevoerd op basis van het stappenplan in het inspectieprotocol.

De doelstelling

het doel van het inspectieprotocol is om tot een uniforme epc verslaggeving te komen. Dit verslag moet de kandidaat koper of huurder inzicht verschaffen in de energieprestatie van de woning.

Bewijsstukken en de epc waarde

We kunnen het belang van bewijsstukken tijdens het plaatsbezoek niet genoeg onderstrepen.

Aan de hand van deze bewijsstukken kunnen bouwjaar, renovatiewerken, isolatie etc worden aangetoond wanneer een visuele inspectie niet mogelijk en destructief onderzoek niet wenselijk is.

Een lijst met mogelijke bewijsstukken en detailinformatie kan u in deze link terugvinden.

De bewijsstukken kunnen een grote invloed hebben op de uiteindelijke epc waarde.

Alle bewijsstukken zijn van belang maar we lijsten hieronder de belangrijkste op:

Dakisolatie heeft een bijzonder grote invloed op uw score.  Uw epc deskundige kan niet door afgewerkte plafonds en daken heenkijken.  Zorg hier dus minimaal voor de facturen van de aankoop of plaatsing.  Plannen ondertekend door de architect en foto’s van de plaatsing zijn ook aanvaardbaar als bewijsstuk.  Een laatste toevlucht is het destructief onderzoek.  Maar dat raden we onze klanten niet aan.

De impact van isolatie en spouw in buitenmuren verdient ook aandacht.  Ook hier gelden dezelfde stukken als bewijs.

Voor de rest kan de deskundige die over het juiste materiaal beschikt de meeste zaken zelf vaststellen.  Vaststelling door de deskundige staat gelijk met leveren van bewijs.

Visuele inspectie en de epc waarde

De vaststellingen gedaan door de deskundige gelden als bewijs voor het epc certificaat.

Tijdens de visuele inspectie zal de energiedeskundige starten met het bepalen van het beschermd volume.  In mensentaal wil dit zeggen dat we kijken welke ruimten wel tot de woning behoren en welke niet.

Opgelet!  We bekijken dit vanuit het standpunt van het inspectieprotocol.

Daarna berekenen we het bruikbaar vloeroppervlak.  Ook hier zijn de voorwaarden van het protocol van toepassing.  Een bruikbaar vloeroppervlak op een epc is niet noodzakelijk gelijk aan de werkelijke vloeroppervlakte van de woning.

Met het volume en oppervlak kan vervolgens de compactheid van de woning worden bepaald.

Vervolgens kijken we naar de verliesoppervlakken.

 • dak
 • muur
 • vloer
 • ramen en deuren

Is er een spouw aanwezig?  Kunnen we isolatie vastellen?  Zoja welke?  Welk type raam en glas is er gebruikt etc…

Dan kijken we de warmteproductie na. Is er maar één opwekker/afgiftesysteem of zijn verschillende samenstellingen aanwezig?  Hoe verhoudt de samenstelling zich tot elkaar en het beschermd volume.  Dit noemt men ruimteclustering.

De productie van warm water is als volgende aan de beurt.  He wordt het warm water geproduceerd en hoe wordt het afgegeven?  Staat de productie ver van het tappunt of juist niet?  Zijn de leidingen beschermd etc… .

We eindigen met de ventilatiesystemen en eventuele zonnepanelen.

Tips voor een optimale epc score

Maak hier vrijblijvend een afspraak

Gemiddelde epc waarde per type

 • appartementen 295 kWh/m²
 • eengezinswoningen 495kWh/m²
 • collectieve woongebouwen 403 kWh/m²

Gemiddelde epc waarde van eengezinswoningen opgesplitst

 • Gesloten: 435 kWh/m²
 • Halfopen: 512 kWh/m²
 • Open: 538 kWh/m²

Gemiddelde epc waarde appartement volgens bouwjaar

 • 1921‐1945: 386 kWh/m²
 • 1946‐1970: 352 kWh/m²
 • 1971‐1985: 277 kWh/m²
 • 1986‐1995: 248 kWh/m²
 • 1996‐2005: 198 kWh/m²
 • >2005: 162 kWh/m²

Gemiddelde epc waarde per gemeente en type woning

Op deze link vind je de volledige lijst met gemeentes en de gemiddelde waarde per type woning.

Epc waarde verbeteren

Wat kan je doen om de epc waarde van jouw woning te verbeteren?

Jouw prioriteit zou naar het isoleren moeten gaan.  Begin met het dak vervolgens de gevel en tot slot de vloer.

Hoe je het beste resultaat kan krijgen zie je hier

Pak vervolgens de beglazing aan.  De impact op jouw epc waarde zal hier vooral afhangen van de oppervlakte van de ramen tegenover het totaal oppervlak aan gevels.  Heb je veel ramen dan zal dit een groot verschil in waarde opleveren.  Heb je weinig ramen dan zal de impact veel minder zijn.

Advies kan je hier vinden.

Daarna bekijk je naar het rendement van de verwarming en productie van warm water.

Tips en advies over verwarming vind je hier.

Tips over warm water productie zijn hier te raadplegen.

Meer info over elektrische keuringen kan je hier vinden.


Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Bel nu