Epc keuring tips & tricks.

Alles wat je moet weten over de epc keuring.

Beste klant

Wij komen binnenkort bij u langs voor een EPC keuring.

EPCdirect.be wil u goed informeren en daarom hebben we deze tips geschreven.

epc keuring

Wat is een epc keuring?

Een epc keuring dient om de energieprestatie van een woning weer te geven. Het werk van de deskundige bestaat uit twee delen.  Een plaatsbezoek en de dataverwerking nadien.

Wie is de epc deskundige?

De epc deskundige die het epc keuring uitvoert is een erkend energiedeskundige type A. Hij of zij is werknemer of zelfstandige.

Daarnaast krijgt hij of zij de erkenning van de regionale overheid vertegenwoordigd door het VEA. Dit orgaan kent de erkenning aan de deskundige toe en kan deze indien nodig ook intrekken na controle.

De epc deskundige moet zich dus steeds verantwoorden aan dit overheidsorgaan. Hij of zij moet steeds werken op basis van een vastgelegd inspectieprotocol dat te raadplegen is op de website van het VEA.

Inspectieprotocol

Het inspectieprotocol beschrijft nauwgezet hoe de epc deskundige het plaatsbezoek moet uitvoeren. De deskundige mag hier niet van afwijken. Doet hij dat toch dan zal het VEA sancties opleggen.

Het actuele inspectieprotocol van het VEA kan je hier vinden

Bewijslast

De deskundige moet elke bewering in het epc attest staven met ontegensprekelijke bewijzen. Dat wil zeggen dat de deskundige twee mogelijkheden heeft om aan te tonen of er al dan niet iets aanwezig is.
Met bewijsstukken of door vaststelling.  Bewijsstukken hebben een grote invloed op het resultaat van het epc plus attest.  We benadrukken dan ook het belang ervan en vragen uitdrukkelijk om deze documenten tijdens het plaatsbezoek aan de deskundige voor te leggen.

Bewijsstukken

Voor het bepalen van de score van de epc keuring mag enkel rekening gehouden worden met de erkende bewijsstukken. De lijst met mogelijke bewijsstukken en de vereisten waaraan ze moeten voldoen kan u hier terugvinden:
Bewijsstukken_epc

Het naleveren van bewijsstukken is gratis de dag van het plaatsbezoek.  Nadien zal er 30 euro extra in rekening worden gebracht.

Vaststelling

Indien bepaalde bewijsstukken niet voorhanden zijn moet de deskundige terugvallen op vaststellingen ter plaatse die ondersteunt moeten worden met fotomateriaal.

Jouw afspraak regelen

epc keuring tips

Praktische tips EPC keuring!

Vereisten

Neem de lijst met bewijsstukken aandachtig door. Let vooral op de vereisten waaraan documenten moeten voldoen. Bijvoorbeeld: de handtekening van de architect op de plannen, de juiste verklaring van de aannemer, het correct aantal vierkante meter isolatie op factuur etc… .

Bewijsstukken

Bewijsstukken zijn vooral belangrijk wanneer het gaat om isolatie. Heb je de vloeren, muren, plafond of daken geïsoleerd dan zijn de bewijsstukken van groot belang. De energiedeskundige kan niet door muren, vloeren en plafonds heen kijken. Het vaststellen van isolatie vereist in de meeste gevallen destructief werk.

Destructief onderzoek

Het uitvoeren van destructief werk(gaten boren, stopcontacten openmaken, spots uithalen…) behoort niet tot het takenpakket van de deskundige. Destructief werk dient vooraf door de eigenaar of aannemer uitgevoerd te zijn. Het is aan de eigenaar zelf om te beslissen of dit verstandig is.

Dakisolatie

Vaststellen of er dakisolatie aanwezig is kan in de meeste gevallen. Wanneer een dampscherm voor de isolatie zit dan kan de dikte van isolatie niet worden vastgesteld zonder het dampscherm te beschadigen. Ook dit dient door de eigenaar vooraf uitgevoerd te worden.

Meer informatie over plaatsbeschrijvingen hier.

Eenvoudige vaststellingen

Vaststellingen van productie warm water, verwarming, ramen, oppervlaktes en volumes zijn in de meeste gevallen mogelijk. Bewijsstukken hiervoor zijn dus minder van belang.

Bouwjaar

Bewijs van bouwjaar(indiening vergunningsaanvraag) is vooral voor recente woningen van belang. De software van het VEA gebruikt bepaalde aannames die rekening houden met het bouwjaar van de woning.

Toegang

Wij moeten elke ruimte van de wooneenheid kunnen betreden, ook de kelder en de zolder. Voorzie dus toegang en licht om de vaststellingen mogelijk te maken.

Stookplaats

Voor appartementen en studio’s in het bijzonder geven wij mee dat wij toegang tot de stookplaats nodig hebben in geval van collectieve verwarming. Deze bevindt zich meestal in de kelder van het gebouw. Zorg ervoor dat de stookplaats toegankelijk is tijdens het plaatsbezoek. Bezorg indien mogelijk ook de attesten of facturen van de installaties. Als de deskundige geen toegang heeft zijn er slechts twee opties: een epc opmaken zonder verwarming of terugkeren voor een nieuw plaatsbezoek wat u nodeloos op kosten zou jagen.

Waarden van isolatiematerialen

De waarde van isolatiemateriaal kan pas worden overgenomen als het materiaal is opgenomen in de erkende lijst van isolatiematerialen

.

Bonnetjes

Voor de mensen die zelf veel werken hebben gedaan hebben wij ook enkele tips. Foto’s van tijdens de werken gelden als bewijs. Reken bij bonnetjes van de winkel zelf oppervlaktes samen van isolatiemateriaal om er zeker van zijn dat dit overeenstemt met de werkelijke oppervlakte. Anders wordt het voor de deskundige moeilijk om dit op te nemen in het epc attest.

Fouten

Wij zien niet alles. Indien u tijdens het plaatsbezoek merkt dat wij iets niet hebben opgenomen dan mag u de deskundige daar steeds attent op maken

HR ramen

Voor HR ramen van minder bekende merken is de factuur en bijhorende attest/premie erkenning van groot belang. Bekende merken kunnen we via de spouwinformatie terugvinden in de databank.

Nieuws

Voor mensen die reeds over een epc attest beschikten geven we mee dat de wetgeving en berekeningswijze is gewijzigd sinds juli 2017. Dit wil zeggen dat men in sommige gevallen een hogere(negatieve) score zal krijgen dan die van voor 2017.

Annuleren

Annuleren kan zonder kosten tot 48u voor het plaatsbezoek.  De annulatie kan enkel worden aanvaard via mail naar info@epcdirect.be.

Oplevering

Alle keuringen & attesten worden u standaard per mail verzonden.  Dit om de levering van de documenten en de snelheid van onze dienstverlening te garanderen alsook om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.  De documenten kunnen op aanvraag per post worden verzonden.  Hiervoor kan een administratieve kost van 30 euro in rekening worden gebracht.

Betalingsmodaliteiten

Betalen kan ter plaatse met bancontact zonder meerkost.

Betalen per overschrijving kan eveneens maar hiervoor wordt een administratieve kost in rekening gebracht van 15 euro.

Nog vragen

.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Bel nu