Wat is een goede epc score?

Een goede epc score is in werkelijkheid relatief:

Een goede epc score is in eerste instantie afhankelijk van de menselijke factor. Jouw deskundige is ongetwijfeld bekwaam en goed opgeleid.  Maar dat wil niet zeggen dat hij of zij geen fouten kan maken.

epc score

 

Ten tweede laat het inspectieprotocol van het VEA slechts een beperkt type bewijsstukken en vaststellingen toe die bovendien moeten voldoen aan de opgelegde vormvereisten. Aan de andere kant zijn sommige passages in het inspectieprotocol voor interpretatie (lees discussie) vatbaar.

wat is een goede epc score

Neem daar nog eens de steeds wijzigende wetgeving en procedures bij waarmee de deskundige en u als klant worden geconfronteerd en u begrijpt dat het niet zo eenvoudig is om elke epc keuring en alle epc scores over één kam te scheren.

Gemiddelde epc score:

De gemiddelde score is onderverdeeld in drie categorieën:

  • appartementen
  • eengezinswoningen
  • collectieve woongebouwen

Appartementen halen gemiddeld een score van 295 kWh/m² waarbij appartementen voor verhuur 282 kWh/m² scoren.  Bij verkoop zitten we gemiddeld op 311 kWh/m²

Eengezinswoningen krijgen een gemiddelde score van 495kWh/m².  Opgesplits in 437 kWh/m² voor verhuur en 510 kWh/m² voor koopwoningen.

Collectieve woongebouwen zitten hiertussen met een gemiddelde epc waardevan 403 kWh/m²

Oriëntatie, ligging en type woning:

We beginnen met de ligging van de woning.  Hoe is deze georiënteerd?  Wat voor type woning is het?

Zaken die eenvoudig vast te stellen zijn zonder bewijsstukken maar direct een impact hebben op uw epc score.

Nemen we het voorbeeld van een aantal appartementen in een appartementsgebouw.  De appartementen op het gelijkvloers en de bovenste verdieping zullen meestal slechter scoren voor de epc keuring in vergelijking met een appartement dat onder en boven is begrenst door een ander appartement.

In hetzelfde gebouw op eenzelfde verdieping ligt wooneenheid A aan de kant waar een ander appartementsgebouw aangrenst.  Wooneenheid B ligt aan de andere kant en hier grenst geen ander gebouw aan.  Woning B zal een slechtere epc score krijgen.

Tot slot hebben we nemen we twee identieke studio’s.  De eigenaar van de eerste studio heeft een heleboel bewijsstukken. De eigenaar van studio 2 geen enkel.  De laatste epc score zal bijgevolg ook de slechtste zijn

Zijn er geldige bewijsstukken voorhanden?

Daarna bekijken we de bewijsstukken.  Een heel belangrijk onderdeel van het plaatsbezoek en vaak onderschat men de impact hiervan op de uiteindelijke epc score.  Let vooral op de vormvereisten die het VEA (overheidsorgaan dat verantwoordelijk is in Vlaanderen)oplegt.

Doe uzelf een groot plezier en doe uw best om zoveel mogelijk relevante facturen, attesten, foto’s en plannen te verzamelen die voldoen aan de eisen van het VEA.

Onderschat de impact van deze bewijsstukken op uw epc score niet.

We beklemtonen vooral het belang van een bewijs van bouwjaar en het bewijs van isolatie in afgewerkte muren, vloeren en plafonds of daken.  

Ze hebben een zeer grote impact op uw score en zijn indien afgewerkt niet vast te stellen zonder destructief onderzoek (lees breekwerken)

De lijst met mogelijke bewijsstukken is beperkt.  Op deze link vind je de lijst die het VEA heeft uitgegeven.

Opvangnet

Er is nog een opvangnet voor wie niet over de juiste bewijsstukken beschikt om isolatie aan te tonen en dat is het bewijs van bouwjaar.

Als het bewijs hiervan is geleverd zal de software van de overheid rekening houden met bepaalde aannames die kenmerkend zijn voor de bouwperiode en type woning.  Dit kan een significant verschil opleveren ten aanzien van de epc score van de wooneenheid.

Epc attest

Verloop epc attest

deskundige kiezen

Tips

Wat is de verhouding volume woning tegenover het vloeroppervlak?

Daarna wordt gekeken naar de verhouding tussen het volume en het bruikbaar vloeroppervlak van de woning.

Bij het berekenen van het vloeroppervlak spreken we van bruikbaar vloeroppervlak wat afwijkt van het vloeroppervlak van de woning.

Wat zijn de verliesoppervlakken?

Hier kijkt de deskundige naar welke schildelen (muur, plafond, vloer) verliesoppervlak zijn.  Dit zijn gevels, daken, plafonds en vloeren die grenzen aan een onverwarmde ruimte, buitenlucht etc…

We kijken naar het type materiaal waarmee het schildeel is opgebouwd en of deze delen beschikken over een spouw en/of isolatie.  Vervolgens beschrijven we het type isolatie en de dikte van het materiaal.

Ramen & deuren:

Bij het inspecteren van de ramen en deuren wordt gekeken naar verschillende elementen.  Zo beschrijven we het materiaal van het raam (hout, alu of pvc) en bekijken we ook de kameropbouw van het raam.  Vervolgens kijken we na om welk type glas het gaat (enkelvoudig, dubbel, superisolerend etc)

Ook rolluiken en andere zonnewering worden opgenomen in het verslag en hebben hun weerslag op de epc score.

Een investering in een relatief klein oppervlak nieuwe ramen op een grote ongeisoleerde gevel zal weinig positieve invloed hebben op uw epc score.

Verwarming en de productie van warm water:

Tijdens de epc keuring wordt ook de productie van warmte en koeling in kaart gebracht door de epc deskundige.

We bekijken de type’s verwarmingstoestellen en radiatoren die in de woning aanwezig zijn en zullen deze later volgens bepaalde verhoudingen inbrengen in de software.

We brengen de brandstof, efficiëntie en afgifte van elk systeem in kaart en clusteren alle ruimtes die op dezelfde manier worden verwarmd.

Gangbare toestellen worden eenvoudig herkend door de energiedeskundige en zitten ook in publieke erkende databases waarvan de waarden mogen worden overgenomen.  Voor minder gangbare toestellen zijn de bewijsstukken en de labels van groot belang. Dit kunnen labels zijn met de aanduiding A++ A+ A etc of labels die aangeven dat het om een hoog rendementsketel gaat.

Elektrische verwarming:

Als kan aangetoond worden dat de woning origineel werd gebouwd met de doelstelling deze elektrisch te verwarmen dan mag de deskundige uitgaan van isolatie in de schildelen.

Dit neemt echter niet weg dat elektrische verwarming een negatieve impact heeft op het uiteindelijk resultaat.

Warm water:

We kijken naar de productie van warm water in zowel de badkamer als de keuken.

Type toestel, brandstof rendement afstand tot de tap en isolatie van leidingen spelen elk hun rol in het bepalen van de uiteindelijke score.

Ventilatie:

Tot slot wordt er gekeken naar ventilatie van de woning.  Is deze al dan niet mechanisch en indien ja hoe werkt deze dan.

Zonnepanelen en zonneboilers:

Ook zonnepanelen en boilers worden opgenomen in het epc verslag.  De deskundige kan niet op uw dak kruipen dus voorzie ook hier zeker de nodige bewijsstukken voor aanvang van het plaatsbezoek.

heb je nog vragen?

Plan je afspraak hier

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...
Bel nu